บริการตอบคำถาม (Enquiry Service)

เป็นบริการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการห้องสมุดที่มีปัญหาในการสืบค้นสารสนเทศ ให้สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ และสามารถเข้าถึงสารสนเทศหรือแหล่งสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันกับความต้องการ
 
ช่องทางการรับบริการ

มาด้วยตนเองที่เคาน์บริการตอบคำถาม

โทรศัพท์ภายใน 5-1730  โทรศัพท์ภายนอก 075-201730

ส่งคำขอทางเว็บไซต์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Live Chat : live หรือทางเว็บไซต์    http://library.trang.psu.ac.th

You are here: