การแจ้งหนังสือหาย

การแจ้งหนังสือหาย  มีข้อปฏิบัติดังนี้ 

1.ติดต่อแจ้งหายที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน
2.ผู้ที่ทำหายจะต้องชดใช้ตามราคาหนังสือ และบวกค่าดำเนินการอีกร้อยละ 50 ของราคาหนังสือ หรือนำหนังสือที่เหมือนกันมาทดแทน
3.หลังจากแจ้งหายแล้ว ให้มาติดต่อ ภายใน 7 วัน มิฉะนั้น จะคิดค่าปรับคืนสายตามปกติ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ โทร 0-7520-1732 หรือ 51732

You are here: