แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) 1202
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2558 607
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2558 475
มาแล้ว!! ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย(Thailand Tourism Research Database 2002-2012) 1697
ฐานข้อมูลทดลองใช้ Gale Databases 3145
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาบริการช่วงสอบ (กลางภาค) 852
ห้องสมุดปิดบริการช่วงม.อ.วิชาการ 1034
เชิญทดลองอ่านฐานข้อมูล e-book สหสาขาวิชาเพลินๆ ของ Gale Virtual Reference Library 1414
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกท่าน ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 2587
เชิญชวนทุกท่าน เข้าใช้ฐานข้อมูล National Geographic ในรูปแบบ e- book ฟรี 1477
You are here: