บริการเสนอแนะหนังสือ

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Required information.

บริการเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด

ท่านสามารถเสนอแนะหนังสือ วารสาร และอื่น เข้าห้องสมุด โดยท่านกรอกรายลัเอียดหนังสือที่ท่านต้องการ

ชื่อ-นามสกุล * กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง
คณะ/สาขาวิชา * กรุณากรอกคณะ /สาขาวิชาของท่าน
สถานะของท่าน * กรุณากรอกสถานะของท่าน
อาจารย์
บุคลากร
นักศึษา

กรุณากรอกรายละเอียดของหนังสือที่ท่านต้องการเสอนแนะเข้าห้องสมุด

รายการที่ 1

ชื่อเรื่อง * กรุณากรอกชื่อเรื่องที่ท่านต้องการ
ผู้แต่ง กรุณากรอกชื่อผู้แต่ง ให้ถูกต้อง
ปีที่พิมพ์ กรุณากรอกปีที่พิมพ์
ISBN/ISSN กรุณากรอกเลข ISBN/ISSN ให้ถูกต้อง
ครั้งที่พิมพ์ กรุณากรอกครั้งที่พิมพ์ให้ถูกต้อง
จำนวน * กรุณากรอกจำนวนด้วยครับ
ประเภทวัสดุ * กรุณาระบุประเภทวัสดุให้ถูกต้องด้วยครับ
ข้อมูลอื่น

รายการที่ 2

ชื่อเรื่อง กรุณากรอกชื่อเรื่องที่ท่านต้องการ
ผู้แต่ง กรุณากรอกชื่อผู้แต่ง ให้ถูกต้อง
ปีที่พิมพ์ กรุณากรอกปีที่พิมพ์
ISBN/ISSN กรุณากรอกเลข ISBN/ISSN ให้ถูกต้อง
ครั้งที่พิมพ์ กรุณากรอกครั้งที่พิมพ์ให้ถูกต้อง
จำนวน กรุณากรอกจำนวนด้วยครับ
ประเภทวัสดุ กรุณาระบุประเภทวัสดุให้ถูกต้องด้วยครับ
ข้อมูลอื่น
แนบไฟล์ แนบไฟล์ หากมีรายการหลายรายการ
You are here: