วันและเวลาเปิด-ปิดห้องสมุด

ช่วงเปิดภาคเรียน
วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 - 18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 10.00 - 16.00 น.
วันนักขัตฤกษ์     ปิดบริการ

ช่วงสอบกลางภาคและปลายภาค
วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 - 20.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
วันนักขัตฤกษ์     ปิดบริการ

ช่วงปิดภาคเรียน
วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
วันนักขัตฤกษ์    ปิดบริการ

 

You are here: