มีข้อผิดพลาด
  • ReCaptcha plugin needs a public key to be set in its parameters. Please contact a site administrator.

การติดต่อ

รูป

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ที่อยู่:
102 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ. ตรัง 92000 ไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 0-7520-1732, 0-7520-1730,0-7520-1744

http://library.trang.psu.ac.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
You are here: