แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) 946
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2558 553
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2558 429
มาแล้ว!! ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย(Thailand Tourism Research Database 2002-2012) 1434
ฐานข้อมูลทดลองใช้ Gale Databases 2725
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาบริการช่วงสอบ (กลางภาค) 792
ห้องสมุดปิดบริการช่วงม.อ.วิชาการ 990
เชิญทดลองอ่านฐานข้อมูล e-book สหสาขาวิชาเพลินๆ ของ Gale Virtual Reference Library 1361
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกท่าน ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 2308
เชิญชวนทุกท่าน เข้าใช้ฐานข้อมูล National Geographic ในรูปแบบ e- book ฟรี 1310
You are here: