ประกาศใช้งานเว็บห้องสมุด

เนื่องจากเว็บห้องสมุดมีปัญหาในการให้บริการ นั้น  ขณะนี้เว็บของห้องสมุดสามารถกลับมาให้บริการได้แล้วในบางส่วน ทางห้องสมุดจึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ และท่านสามารถ

เข้าใช้บริการเว็บห้องสมุด ทางช่องทาง นี้ http://library.trang.psu.ac.th แต่เนื่องจากห้องสมุดยังให้บริการไม่ 100% จึงของแจ้งส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จดังนี้

1. ส่วนของ E-Form ต้องทำการสร้างและปรับปรุงใหม่ทั้งหมด

2. ส่วนของภาษา ทางเว็บจะทำเว็บเป้นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมด ส่วนของเนื้อหาและข่าวประกาศจะยังคงเป็นภาษาไทยดังเดิม

3. ส่วนของการแสดงหนังสือใหม่ วารสารใหม่ และส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของห้องสมุด

4. แบนเนอร์ และหัวข้อ ต่าง ๆเพิ่มเติม

ทั้งนี้ทางห้องสมุดจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด  จึงขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ งานบริการ ยืม - คืน 51732 (0-7520-1732), 51730 (0-7520-1730)

 

You are here: