ฐานข้อมูล Emerald ชวนนักวิจัยโหลดวารสาร International Journal for Researcher Developm ent ฟรี

สัปดาห์นี้วารสารที่จะแนะนำคงถูกใจนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ขอเสนอวารสาร "International Journal for Researcher Development"

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ vol.1 issue.1 ถึง ปัจจุบัน

ที่ http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=2048-8696

You are here: