เชิญทดลองใช้ ebook ของสำนักพิมพ์ "CAMB RIDGE BOOKS ONLINE"

เชิญทดลองใช้ ebook  ของสำนักพิมพ์  "CAMB RIDGE BOOKS ONLINE"

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book ) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรวบรวมจากหนังสือประมาณ 15,000 ชื่อเรื่อง

สนใจคลิกที่ http://ebooks.cambridge.org/

หรือ http://library.trang.psu.ac.th >> E-Resources >>ฐานข้อมูลทดลองใช้ >> E-book CAMB RIDGE BOOKS ONLINE

ทดลองใช้ตั้งแต่ 11 พ.ย. 56 – 31 ธ.ค. 56

You are here: