เชิญชวนทุกท่าน เข้าใช้ฐานข้อมูล National Geographic ในรูปแบบ e- book ฟรี

ห้องสมุด ขอเชิญชวนทุกท่านเข้า ใช้ฐานข้อมูล National Geographic ในรูปแบบ e-book ฟรี 
โดย ฐานข้อมูล จะรวบรวม วารสาร National Geographic ตั้งแต่ ปี 1888 จนถึงฉบับปัจจุบัน เลยครั
             -  ค้นข้อมูลง่ายผ่านทาง Search box / Browse Magazines / Explore Topics
             -  ให้ข้อมูลทั้งบทความวารสาร หนังสือ รูปภาพ วิดีโอ และแผนที่
             -  เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ

√สนใจคลิก http://natgeo.galegroup.com/natgeo/archive/home?u=thpsu&p=NGMA

√หรือเข้าไปที่ http://library.trang.psu.ac.th >> E-Resource >> หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ >> E-Magazine national geographic หรือ http://www.galesites.com/menu/thpsu

√หากต้องการดู ทุกฉบับ แบบเห็นหน้าปก คลิก http://natgeo.galegroup.com/natgeo/archive/magazines?u=thpsu&p=NGMA

 

You are here: