เชิญทดลองอ่านฐานข้อมูล e-book สหสาขาวิชาเพลินๆ ของ Gale Virtual Reference Library


เชิญทดลองอ่านฐานข้อมูล e-book สหสาขาวิชาเพลินๆ ของ Gale Virtual Reference Library
จากสำนักพิมพ์ Cengage Learnning ซึ่งเป็นสหสาขาวิชาทั้ง วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย หลายสาขาให้ท่านได้อ่านกันอย่างจุใจ 

ทดลองใช้ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2557

√ คลิก http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia15?id=thpsu

หรือ ไปที่ http://library.trang.psu.ac.th >> E-Resources >> ฐานข้อมูลทดลองใช้ >> Gale Virtual Reference Library (E-book)(E-book)

√ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 51744 หรือ 0-7520-1730

You are here: