ห้องสมุดปิดบริการช่วงม.อ.วิชาการ

ห้องสมุดม.อ.ตรัง ขอปิดบริการช่วงวันม.อ. วิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ถึงศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 

และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00น. 

จึงขออภัยในความไม่สะดวก

You are here: