ฐานข้อมูลทดลองใช้ Gale Databases

ฐานข้อมูลทดลองใช้ Gale Databases

 

 

Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลให้บริการวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องสหสาขาวิชา จำนวนกว่า 16,000 ชื่อเรื่อง พร้อมด้วยจำนวนบทความกว่า 63,000,000 บทความ ในช่วงตั้งแต่ประมาณปี 1980 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งฐานข้อมูล Academic OneFile สามารถแยกตามสาขาวิชาต่างๆได้ 14 ฐานข้อมูล ดังนี้ คลิกเพื่อใช้งาน ทั้ง 14 ฐานข้อมูลตามสาขาวิชาต่างๆ

 

 

National Geographic Virtual Library เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการนิตยสาร, หนังสือ, รูปภาพ, แผนที่, และวีดีโอมากมายสามารถค้นหาเนื้อหาได้ตั้งแต่ฉบับแรกของโลกในปี คศ. 1888 จนถึงปัจจุบัน
You are here: