มาแล้ว!! ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย(Thailand Tourism Research Database 2002-2012)

logo
 
Thailand Tourism Research Database 2002-2012 เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มที่รวบรวมงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยจากมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2545-2555  คลิ๊กเพื่อใช้งาน
You are here: