ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2558

!!! ถึงเวลาที่ต้องอ่านแบบเข้มข้นอีกแล้ว !!!

ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบกลางภาค

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2559
จันทร์ ถึง ศุกร์  08.30 ถึง 20.30 น.
เสาร์ อาทิตย์  09.00 ถึง 18.00

***สำหรับวันวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 12-13 มีนาคม บริการปกติ ตั้งแต่ 10.00-16.00***

book reading

You are here: