ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2558

!!! ถึงเวลาที่ต้องอ่านแบบเข้มข้นอีกแล้ว !!!

ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบปลายภาค

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559 
จันทร์ ถึง ศุกร์  08.30 ถึง 20.30 น. 
เสาร์ และ อาทิตย์  09.00 ถึง 18.00 น.
***วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ให้บริการเวลา 08.30 ถึง 18.30 น.***

book reading

You are here: