แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ห้องสมุด ขยายเวลาให้บริการช่วงสอบกลางภาค 1592
แนะนำฐานข้อมูล ใหม่ คณะไหน ๆ ก็ใช้ได้ 1439
วันนี้มีฐานข้อมูลมาแนะนำ คือ ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ที่มีชื่อว่า “Grolier online” 2215
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เรื่องการแนะนำการใช้โรแกรมสอนภาษา Tellmemore และการแนะนำการใช้งานห้องสมุด 1549
เชิญทดลองใช้ video journal จากฐานข้อมูล JOVE รูปแบบแรกของโลก ในแวดวงวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ 1498
ห้องสมุด ขอแจ้งปิดบริการ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา 1715
ฐานข้อมูลฐานข้อมูลทดลองใช้ LEGAL SOURCE ฐานข้อมูลทางด้านกฏหมาย 1930
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตรัง มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ห้องสมุด ม.อ. ตรัง 1740
ห้องสมุด ขอแจ้งปิดบริการในวันศุกร์ เวลา 13.00 น. 1717
ห้องสมุด แจ้งปิดบริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1422
You are here: