แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แจ้งห้องสมุด ได้ใช้ OPAC 2.0 ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 1878
แจ้งวันเวลาเปิด-ปิดบริการ ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556 1932
ฐานข้อมูล Emerald โหลดไม่อั้น สัปดาห์นี้คือ วารสาร "Journal of Assistive Technologies" 1903
แนะนำวารสาร Computer Science ให้ดา่วน์โหลดฟรีอีกแล้ว 1716
ฐาน Emerald ชวนโหลดวารสารด้านสุขภาพจิต ฟรี 1629
ฐาน Emerald ชวนโหลดวารสาร ฟรี 2544
เชิญชวน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ทดลองสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ OPAC 2.0 ได้แล้ววันนี้ 2768
ห้องสมุดใจดี เอาใจนักอ่าน ขยายเวลาให้บริการช่วงสอบปลายภาคจร้า 3676
ฐาน Emerald ชวนโหลดวารสาร The Learning Organization ฟรี 4745
ห้องสมุดขอแจ้ง ปิดบริการ 5925
You are here: