แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แจ้งห้องสมุด ได้ใช้ OPAC 2.0 ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 1869
แจ้งวันเวลาเปิด-ปิดบริการ ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556 1923
ฐานข้อมูล Emerald โหลดไม่อั้น สัปดาห์นี้คือ วารสาร "Journal of Assistive Technologies" 1892
แนะนำวารสาร Computer Science ให้ดา่วน์โหลดฟรีอีกแล้ว 1702
ฐาน Emerald ชวนโหลดวารสารด้านสุขภาพจิต ฟรี 1617
ฐาน Emerald ชวนโหลดวารสาร ฟรี 2532
เชิญชวน ผู้ใช้บริการทุกท่าน ทดลองสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ OPAC 2.0 ได้แล้ววันนี้ 2759
ห้องสมุดใจดี เอาใจนักอ่าน ขยายเวลาให้บริการช่วงสอบปลายภาคจร้า 3663
ฐาน Emerald ชวนโหลดวารสาร The Learning Organization ฟรี 4735
ห้องสมุดขอแจ้ง ปิดบริการ 5914
You are here: