บริการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ

เป็นบริการจัดซื้อทรัยพากรสารสนเทศ เพื่อจัดเก็บและให้บริการในห้องสมุด ที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของ ผู้ใช้บริการ โดยการเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสาสนเทศ พร้อมรายละเอียดที่จำเป็นต่อการจัดซื้อ

ช่องทางการขอรับบริการ

1. มาด้วยตนเองที่ห้องสมุด ติดต่อ คุณปิยนุช  ซึ่งจะดูแลเรื่องการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือทั้งหมดของห้องสมุด
   โทรศัพท์ภายใน 5-1732,5-1744 โทรศัพท์ภายนอก 075-201732, 075-201744
   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. มาด้วยตนเองที่ห้องสมุด ติดต่อ คุณสมพงษ์  ซึ่งรับผิดชอบในการสั่งซื้อสื่อโสตทัศน์ เช่า DVD CD VCD ภาพยนตร์ สื่อการสอน สื่อภาษาที่มีDVD CD VCD ประกอบ
   ทั้งหมด หนังสือทีเกี่ยวกับการสอบเพื่อเรียนต่อ เช่น TOEIC TOELFและอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น
   โทรศัพท์ภายใน 5-1732, 51727 โทรศัพท์ภายนอก 075-201732, 075-201727
   E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถเสนอซื้อได้ที่

1. ทางเว็บห้องสมุด โดยเข้าไปที่ http://library.trang.psu.ac.th >> E-Forms >> เสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ

2. ทางเว็บ OPAC โดยเข้าไปที่ http://opac.trang.psu.ac.th >> เมนูหลัก >> แนะนำหนังสือ

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณปิยนุช โทร 51732 หรือ 51744

You are here: