ขั้นตอนการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ

ขั้นตอนการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ท่านเข้าไปหน้า http://opac.trang.psu.ac.th/ จากนั้นไปที่ เมนู ยืมต่อ จะปรากฏหน้าให้ท่านเข้าสู่ระบบ ดังรูป

2. ให้ท่านเข้าสู่ระบบ

3.ให้ท่านคลิกในช่ิองสี่เหลี่ยม จากนั้น ให้คลิกปุ่ม ยืมต่อ  จะปรากฏหน้าจอถาม คุณต้องการยืมต่อหนังสือใช่หรือไม่ ? ให้กดปุ่ม ตกลง

4. จากนั้นระบบจะทำการ ยืมต่อ ให้ และจะแจ้งวันคืน ให้ทราบทันที

 

ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 51732 โทร 0-7520-1732


You are here: