เปิดภาคกาคศึกษา
 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 18.30 น.

วันเสาร์ 10.00 - 16.00 น.

วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ 

 
เปิดภาคการศึกษา (ช่วงสอบ)
 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 18.30 น.

วันเสาร์ วันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

วันนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

 
ปิดภาคการศึกษา
 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.

วันเสาร์ วันอาทิตย์

วันนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ