รับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด ช่วยจัดชั้นหนังสือ ติดต่อสมัครที่ห้องสมุด วันที่ 5-15 สิงหาคม 2562