ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เข้าสู้รั้วศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
#LibraryPSUTrang #ห้องสมุด ม.อ.ตรัง #ห้องสมุดของเรา
ติดตามข่าวสารได้ทางเพจ www.facebook.com/PSUTrangLibrary 
และเว็บไซต์ http://library.trang.psu.ac.th/