เวลาเปิดบริการ

เปิดภาคกาคศึกษา
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 – 18.30 น.
วันเสาร์ 10.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

เปิดภาคการศึกษา (ช่วงสอบ)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 – 18.30 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
วันนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

ปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ