เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด ปีงบประมาณ 2566  

ห้องสมุดแจ้งรายการ eBooks ที่จัดหาเข้าระบบของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในปี 2565 

คู่มือการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero (2565) 

 หนังสือใหม่ออกบริการ เดือนตุลาคม 2565  

ลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม EndNote 20 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ม.อ.  

 หนังสือใหม่ออกบริการ เดือนมิถุนายน 2565

 ยืมหนังสือไม่ยากอีกต่อไปด้วยบริการ PSU Trang Book Deliver Service

 ขั้นตอนการเข้าถึงวารสารไทยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด

 ขอเชิญ อ่าน Ebook ฟรี ที่ TK Public Online Library

 ALIST OPAC Application ใช้งานได้แล้ววันนี้ !!!

 ทดลองใช้งาน PressReader ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์และแม็กกาซีนดิจิทัล

 3 ขั้นตอนง่ายๆ อ่านบทความวารสารไทยกับฐาน ThaiJO

ดูข่าวทั้งหมด