เวลาบริการห้องสมุด
โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม EndNote 21 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ม.อ.
ห้องสมุดแจ้งหนังสือออกบริการ เดือนมกราคม 2567
ห้องสมุดแจ้งหนังสือออกบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
PSU Trang CU e-Library บริการหนังสือในรูปแบบ eBook
ยืมหนังสือไม่ยากอีกต่อไปด้วยบริการ PSU Trang Book Deliver Service
previous arrow
next arrow
Trang

เปิดบริการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 18.00 น.

เสาร์ 08.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

OPAC PSU Trang

#ชวนอ่าน By peanut