เวลาบริการห้องสมุด
ห้องสมุดแจ้งหนังสือออกบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ห้องสมุดแจ้งหนังสือออกบริการประจำเดือนสิงหาคม 2566
PSU Trang CU e-Library บริการหนังสือในรูปแบบ eBook
ยืมหนังสือไม่ยากอีกต่อไปด้วยบริการ PSU Trang Book Deliver Service
โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม EndNote 20 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ม.อ.
เวลาบริการห้องสมุด
ห้องสมุดแจ้งหนังสือออกบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
ห้องสมุดแจ้งหนังสือออกบริการประจำเดือนสิงหาคม 2566
PSU Trang CU e-Library บริการหนังสือในรูปแบบ eBook
ยืมหนังสือไม่ยากอีกต่อไปด้วยบริการ PSU Trang Book Deliver Service
โปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรม EndNote 20 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ม.อ.
previous arrow
next arrow
Trang

เปิดบริการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 18.00 น.

เสาร์ 08.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

OPAC PSU Trang

#ชวนอ่าน By peanut