ที่อยู่:
ฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา
งานวิชาการ (ห้องสมุด) อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ (ชั้น 2)
เลขที่ 102 หมู่ที่ 6 ตำบลควนปริง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์:
0-75-20-1730
ส่งอีเมล
ข้อมูลอื่น ๆ:
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
        คุณเจนวิทย์ อรน้อม
        โทรศัพท์ 0-7520-1730
        โทรศัพท์ภายใน: 52395
        E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.